LICITA s.r.o.

Pohledávka

94
Forma prodeje: Přímý prodej
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp.zn. MSPH 89 INS 17869/2018, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 1.058.770,60 USD.

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp.zn. MSPH 89 INS 17869/2018, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení pohledávky ve výši 1.058.770,60 USD za společností Light Vision Co. L.L.C., se sídlem Silverwave Tower, 5th Floor, Office # 503, P.O. Box 10 6885, Meena St., Abu Dhabi, UAE z titulu neuhrazeného plnění dle smlouvy o dodávce a instalaci lustrů a lamp ze dne 26.8.2014.

V souvislosti s Pohledávkou se upozorňuje na následující: Insolvenční správce sepsal Pohledávku do majetkové podstaty dlužníka na základě sdělení bývalého jednatele dlužníka, který spolu s informací o existenci pohledávky zaslal insolvenčnímu správci kopii smlouvy o dodávce a instalaci lustrů a lamp ze dne 26.8.2014, včetně vyčíslení výše Pohledávky. Vyjma této kopie smlouvy o dodávce a instalaci lustrů a lamp ze dne 26.8.2014 nemá insolvenční správce k dispozici jakékoli jiné doklady prokazující vznik/výši/trvání Pohledávky, když dlužník nepředal insolvenčnímu správci účetnictví ani jakékoli jiné dokumenty/doklady.  

Podle sdělení bývalého jednatele dlužníka sestává pohledávka resp. dlužná částka ze dvou částek – jednak z dluhu na platbách za dodané zboží ve výši 388.584,60 USD a jednak z nároku na náhradu za neodebrané zboží ve výši 670.186,00 USD.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2020 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.