LICITA s.r.o.

Podíly na zeměděl. pozemcích v k.ú. Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves a Horní Nová Ves, okr. Jičín

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Orientační nabídková cena: 110 000 Kč

Spoluvlastnické podíly na zemědělských pozemcích v k.ú. Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves a Horní Nová Ves, okr. Jičín. Jednotlivé pozemky jsou ve většině případů součástí větších celků orné půdy.

Předmětem prodeje jsou spoluvlastnické podíly na zemědělských pozemcích ve správním území obce Lázně Bělohrad, okr. Jičín. Jde o spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/4 na pozemcích v k.ú. Prostřední Nová Ves o celkové výměře 7501 m2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/12 na pozemcích v k.ú. Horní Nová Ves o celkové výměře 2138 m2, spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/4 na dalších pozemcích v k.ú. Horní Nová Ves o celkové výměře 10637 m2 a spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/4 na pozemku v k.ú. Lázně Bělohrad o výměře 3255 m2. Jednotlivé pozemky jsou ve většině případů součástí větších celků zemědělsky využívané orné půdy. 

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 2.7.2021, ve 12:00 hod.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2021 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.