LICITA s.r.o.

Objekt bývalé vojenské roty v Krašovicích, okres Písek

94
Forma prodeje: Přímý prodej
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Objekt bývalé vojenské ubytovny s pozemkem v Čížové, místní části Krašovice, okres Písek. Jde o nepodsklepenou, v části dvoupodlažní a v části třípodlažní panelovou stavbu s plochou střechou, krytou živičnými pásy. 

Objekt bývalé vojenské ubytovny s pozemkem v Čížové, místní části Krašovice, okres Písek. Jde o nepodsklepenou, v části dvoupodlažní a v části třípodlažní panelovou stavbu s plochou střechou, krytou živičnými pásy. Stavba z roku 1988 je situovaná mimo zastavěnou část obce, na okraji výrobního areálu u letiště v Krašovicích. Původně soužila jako ubytovna pro vojenskou posádku, nyní je cca 5 let prázdná, připravená k rekonstrukci a modernizaci interiérů. V roce 2011 proběhla dílčí rekonstrukce, spočívající v instalaci plynové kotelny na propan - butan, výměně oken za plastová a v zateplení obvodového pláště a střechy budovy. Budova je připojena na veřejný vodovod a přívod el. energie. Odpadní vody jsou svedeny do areálové ČOV. Zastavěná plocha činí 1016 m2, obestavěný prostor 9124 m3. Podlahová plocha budovy je 2019 m2, z toho užitná plocha v 1.NP 812 m2, ve 2.NP 812 m2 a ve 3.NP 395 m2. Příjezd k budově je po zpevněné komunikaci přes pozemky jiného vlastníka, nicméně přístup a příjezd je ošetřen věcným břemenem. Energetická náročnost budovy: třída G (mimořádně nehospodárná). Budova je zateplena, PENB však nebyl předložen, proto je uváděna třída G.

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Lhůta pro podávání nabídek končí 27.9.2019, 12:00 hod.

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2019 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.