LICITA s.r.o.

LICITA-PUBLIC.cz - AUKČNÍ PORTÁL PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ

"Neprodávejte svoji nemovitost prvnímu zájemci, ale tomu, který za ni nabídne a zaplatí nejvyšší kupní cenu", takový je princip prodeje nemovitostí na nově vznikajícím portálu LICITA-PUBLIC.cz.


LICITA-PUBLIC.cz - aukční portál pro vlastníky nemovitostí

Prodej na LICITA-PUBLIC.cz probíhá formou elektronické aukce, která dává prodávajícímu záruku dosažení nejvyšší možné prodejní ceny nemovitosti v daném místě a čase. Portál je otevřený široké veřejnosti – fyzickým i právnickým osobám.

Provozovatelem portálu je společnost LICITA s.r.o., která doposud poskytovala svůj systém elektronických aukcí výhradně pro prodeje dle insolvenčního zákona. Nyní, z důvodu rostoucího zájmu, otevírá systém veřejnosti.

Pro koho je portál LICITA-PUBLIC.cz určen?

-  Pro každého, kdo se rozhodl prodat svoji nemovitost, chce získat co nejvyšší kupní cenu a minimalizovat náklady spojené s prodejem.

-  Pro každého, kdo si není jistý reálnou cenou své nemovitosti - nechce prodat levně prvnímu zájemci, ale ani nasadit přemrštěnou cenu a odradit kupce.

-  Pro každého, kdo nabízel, neuspěl, ale bojí se jít s cenou příliš dolů, aby neprodělal.

-  Pro každého, kdo chce oslovit co nejširší okruh zájemců o koupi, když každá aukce na www.licita-public.cz je souběžně prezentována na nejvíce navštěvovaných realitních portálech, včetně Sreality.

Jak aukce probíhají?

Aukce začíná na vyvolávací ceně, dohodnuté mezi prodávajícím a provozovatelem portálu. Zájemci o koupi, kteří složili aukční jistotu, činí své cenové nabídky prostřednictvím internetu a navyšují aktuální cenu. Navyšování ceny obvykle graduje v poslední hodině aukce. Dokud zájemci činí nabídky, konec aukce se pružně posunuje. Tento princip zaručuje dosažení maximální prodejní ceny. 

Prodávající má možnost sledovat po celou dobu trvání aukce vývoj aktuální ceny i počet aktivních zájemců (účastníků aukce). Je-li tak předem sjednáno, má prodávající právo výsledek aukce odmítnout (tj. neuzavřít s vítězem aukce kupní smlouvu). 

Kdy bude portál spuštěn?

Podzim 2018.

Co čeká zájemce o prodej (prodávajícího)?

-  Požádá provozovatele o zdokumentování nemovitosti (vč. prověření právního stavu) a její vložení do systému elektronických aukcí na LICITA-PUBLIC.cz.

-  Projedná s provozovatelem požadovanou cenu, výši vyvolávací ceny, termíny prohlídek nemovitosti, délku trvání aukce. Pokud dojdou v uvedených bodech ke shodnému závěru, podepíší spolu smlouvu o provedení aukce.

-  Po zahájení elektronické aukce může prodávající průběžně sledovat výši aktuální ceny i počet aktivních zájemců (účastníků aukce).

-  Akceptuje-li prodávající výsledek aukce, lze přistoupit k jednání o konečné podobě kupní smlouvy mezi prodávajícím a vítězem aukce. Návrh kupní smlouvy je obvykle již součástí podmínek aukce.

Co čeká zájemce o koupi?

-  Zaregistruje se www.licita-public.cz, přičemž současně potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami provozovatele.

-  Je-li zaregistrován a přihlášen na www.licita-public.cz, může se zúčastnit aukce, a to za podmínky, že složí aukční jistotu stanovenou pro danou aukci a odsouhlasí podmínky dané aukce (obvykle přehledně zpracované do aukční vyhlášky).

-  Stane-li se účastník aukce vítězem aukce, má povinnost uzavřít s prodávajícím ve stavené lhůtě kupní smlouvu a ve lhůtě stanovené v aukční vyhlášce a v kupní smlouvě uhradit kupní cenu rovnající se nejvyšší nabídce učiněné v aukci.

Co zajišťuje provozovatel portálu LICITA-PUBLIC.cz?

-  Provozuje portál LICITA-PUBLIC.cz a na něm fungující systém elektronických aukcí („systém“).

-  Připraví pro prodávajícího a v součinnosti s ním podklady k vložení nemovitosti do systému.

-  Prodejná s prodávajícím podmínky aukce. Dojde-li mezi provozovatelem a prodávajícím ke shodě, uzavřou smlouvu, jejímž obsahem je mj. výše vyvolávací ceny a výše limitní ceny, pod kterou není prodávající povinen uzavřít s vítězem aukce kupní smlouvu.

-  Předloží prodávajícímu k odsouhlasení aukční vyhlášku, jejíž součástí může být již návrh kupní smlouvy.

-  Vloží nemovitost do systému (spustí aukci) a zajistí prezentaci aukce na vysoce navštěvovaných realitních portálech.  

-  Je-li aukce úspěšná, projedná s prodávajícím a kupujícím (vítězem aukce) konečné znění kupní smlouvy. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na jiném způsobu vypořádání kupní ceny, zajistí provozovatel u vybrané banky založení jistotního účtu, prostřednictvím kterého je vypořádána kupní cena. 

-  Po provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího připraví provozovatel protokol o předání nemovitosti kupujícímu.

Jaká je odměna provozovatele?

Je-li aukce úspěšná a nemovitost prodána kupujícímu, náleží provozovateli odměna ve výši 2,7% z dosažené kupní ceny; k odměně je účtována příslušná DPH. Odměna je uhrazena provozovateli obvykle v rámci vypořádání kupní ceny a prodávajícímu je následně vystaven daňový doklad.

Chce-li vědět více o připravovaném aukčním portálu LICITA-PUBLIC.cz, kontaktujte nás na tel. 777 707 310 (Ing. Pavel Bezstarosti) nebo na tel. 602 109 143 (Ing. Bedřich Chaloupka), případně e-mailem na licita@licita.cz.  

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.