LICITA s.r.o.

Čerpací stanice PHM ve Stodě, Domažlická 836

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Minimální nabídková cena: 5 100 000 Kč

Čerpací stanice PHM ve Stodě, situovaná při komunikaci Plzeň - Domažlice, na jihozápadním okraji obce Stod, Domažlická 836.

Čerpací stanice PHM ve Stodě, situovaná při komunikaci Plzeň - Domažlice, na jihozápadním okraji obce Stod, Domažlická 836. Čerpací stanice byla postavena v roce 2011, sestává ze zděné budovy – kiosku se samoobslužnou prodejnou, myčky vozidel, přístřešku nad výdejními stojany, zpevněných ploch, úložiště nádrží a dalších součástí a příslušenství, včetně technologie stáčení a výdejních stojanů. Objekt je napojen na elektřinu, voda z vrtané studny, odkanalizování svedena do vlastní ČOV a dále do obecní kanalizace. Čerpací stanice se nachází na pozemcích jiného vlastníka. Čerpací stanice je pronajata nájemci, a to na dobu určitou - do 1.6.2020.

Energetická náročnost budovy kiosku: třída G (mimořádně nehospodárná). 

Lhůta pro podávání nabídek končí 4.1.2019, ve 12:00 hod.

Prodej nejvyšší nabídce.

Možnosti prohlídky

Prohlídka předmětu prodeje je možná po předchozí dohodě s vyhlašovatelem. Kontaktní osobou pro sjednání prohlídky je Bc. Marcela Hájková, tel. 777 618 187 (377 227 979), e-mail: licita@licita.cz., nebo Aneta Hájková, tel. 777 00 99 22, e-mail: licita@licita.cz.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.