LICITA s.r.o.

Spoluvlastnický podíl ideální 1/2 na lesních pozemcích Svatý Jan pod Skalou, okr. Beroun

91
Forma prodeje: Veřejná dražba
Stav: K dispozici
Dražební jistota: 10 000 Kč
Minimální příhoz: 5 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč

Pozemky v zalesněném území severně od obce Svatý Jan pod Skalou, v chráněné krajinné oblasti Český kras, na hranici naučné stezky Svatojánské památky.

VEŘEJNÁ DRAŽBA DOBROVOLNÁ spoluvlastnického podílu v rozsahu ideální jedné poloviny na pozemcích a lesních porostech v katastrálním území Svatý Jan pod Skalou, obec Svatý Jan pod Skalou. Pozemky se nachází severně od obce Svatý Jan pod Skalou, v zalesněném území, v rozsáhlém chráněném území chráněné krajinné oblasti Český kras, na hranici naučné stezky Svatojánské památky. Jedná se o lesní porosty s pásmem ohrožení C. Jde o listnatý porost stáří 90 let v sestavě 75% dub a 25% habr. Nakládání s dřevním porostem se musí řídit podmínkami a statusem chráněné krajinné oblasti Český kras. Celková výměra pozemků činí 25582 m2.

Prodej v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Místo a datum konání dražby: 17.8.2017 od 10:00 v sídle dražebníka, LICITA s.r.o., na adrese Keřová 360/7, Severní Předměstí, Plzeň (zasedací místnost ve druhém nadzemním podlaží budovy).

Možnosti prohlídky

Prohlídky předmětu dražby: 22.07.2017 a 05.08.2017, vždy od 11:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce je ve shora uvedených termínech vždy v 11:00 hod. naproti rodinnému domu č.p. 16 ve Svatém Janu pod Skalou, kde začíná naučná stezka Svatojánské památky.

Kontakt

Bc. Aneta Hájková
Tel: 777 009 922
E-mail: hajkova@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2017 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.