LICITA s.r.o.

Soubor věcí movitých – mostové váhy, zbytková technologie ČOV

Blokace
Forma prodeje: Elektronická aukce
Stav: Blokace
Začátek aukce: 21.11.2017 11:00
Konec aukce: 30.11.2017 15:00
Čas do konce:
Aukční jistota: 1 000 Kč
Minimální příhoz: 500 Kč
Vyvolávací cena: 10 000 Kč Aktuální cena: 10 000 Kč

Soubor věcí movitých bývalého Šumavského masokombinátu v Klatovech obsahuje tři mostové váhy do 40 tun a 2x do 50 tun a zbytkovou technologii čistírny odpadních vod.

Soubor věcí movitých se nachází v Klatovech, Koldinově ulici 672, v prostoru areálu bývalého Šumavského masokombinátu Klatovy. Soubor sestává ze tří mostových vah, a to mostové váhy do 40 t u hlavního vjezdu a dvou za sebou následujících mostových vah 2x 50 tun u zadního vjezdu. Předmětem aukce jsou i zbytky technologie čistírny odpadních vod bývalého masokombinátu v Klatovech. Zbytková technologie sestává z hlavní převodové skříně ČOV a částí ocelového rozvodného potrubí ČOV. Demontáž mostních vah bude vyžadovat zajištění náhradních vjezdů do areálu, protože váhy jsou v prostoru hlavních a jediných vjezdů.

Možnosti prohlídky

Prohlídka předmětu aukce je možná po předchozí dohodě s provozovatelem (vyhlašovatelem aukce). Provozovatel (vyhlašovatel aukce) si vyhrazuje právo dodatečně stanovit pevný termín prohlídky. Vyhlašovatel doporučuje uchazečům o koupi, aby využili možnosti prohlídky předmětu aukce a osobně se tak seznámili s jeho stavem.
Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.