LICITA s.r.o.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti LICITA s.r.o.

LICITA s.r.o., IČ: 26328500, se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608.

Shromažďování osobních údajů

Věnujeme velké úsilí ochraně osobních údajů, které získáme od našich klientů a uživatelů v souvislosti s provozováním elektronických aukcí na www.licita.cz. Shromaždujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí nabízených služeb, zejména při provádění elektronických aukcí. V souvislosti s poskytnutím možnosti zúčastnit se elektronické aukce provozované na www.licita.cz shromažďujeme následující údaje:

  • jméno, příjmení a adresu uživatele,
  • datum narození a rodné číslo uživatele,
  • adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu uživatele,
  • číslo bankovního účtu uživatele určené výhradně pro účely elektronické aukce.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje, budou přístupné pouze nám a Vám. Přístup k osobním údajům omezíte zadáním Vašeho přístupového jména a hesla. Osobní údaje si můžete kdykoliv prohlédnout,  upravit nebo smazat. Na Vaši výzvu odstraníme z naší databáze veškeré výše uvedené údaje. Shromažďované osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem a všichni naši zaměstnanci byli poučeni o povinnosti dodržování zásad zabezpečení ochrany osobních údajů našich klientů a uživatelů.

Použití osobních údajů

Shromážděné osobní údaje budou použity jen v souvislosti s provozováním elektronických aukcí na www.licita.cz a pokud nám k tomu dáte souhlas, také k podávání informací o nových či budoucích připravovaných prodejích zajišťovaných společností LICITA s.r.o. Některé osobní údaje budou použity pro zjednodušení používání těchto stránek např. pro urychlení opakovaného zadávání stejných údajů, zlepšení přehlednosti a funkčnosti stránek.

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050970.


Tyto zásady vstupují v platnost dnem 01.03.2015.

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.