LICITA s.r.o.

Prodej směnek

93
Forma prodeje: Nabídkové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce.

Soubor pěti směnek, kde součet směnečných částek činí 40 Mio Kč. Směnky jsou nabízeny k prodeji coby majetková podstata v insolvenčním řízení sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015.

Z pověření JUDr. Evy Kabelkové, insolvenčního správce v insolvenční věci sp. zn. KSPH 71 INS 11485/2015, vyzývá zprostředkovatel, LICITA s.r.o., k podávání nabídek na odkoupení souboru pěti směnek, z nichž tři znějí na částku 10 Mio Kč a dvě na částku 5 Mio Kč, součet směnečných částek tedy činí 40 Mio Kč. Pohledávky ze směnek byly uplatněny insolvenčním řízení sp.zn. KSPH 63 INS 9635/2017, které je vedeno proti směnečnému dlužníkovi. Ohledně jedné ze směnek znějících na částku 10 Mio Kč je vedeno směnečné řízení. Bližší informace k dispozici v přiloženém dokumentu a u zprostředkovatele. Zájemcům o koupi směnek se doporučuje nahlédnout do insolvenčního rejstříku (isir.justice.cz) a seznámit se s dokumenty a informacemi tam zveřejněnými pod spisovými značkami KSPH 63 INS 9635/2017 a  KSPH 71 INS 11485/2015.

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 31.05.2018, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Kontakt

Ing. Pavel Bezstarosti
Tel: +420 777 707 310
E-mail: licita@licita.cz

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.