LICITA s.r.o.

Prodej pohledávek v aktuální nominální hodnotě 78 mil. Kč

Forma prodeje: Výběrové řízení
Stav: K dispozici
Prodej nejvyšší nabídce

Prodej pohledávek ze smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v aktuální nominální hodnotě 78 mil. Kč.

Výběrové řízení (obálková metoda) na prodej pohledávek ze smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v aktuální nominální hodnotě 78 mil. Kč. Možný je i prodej celé společnosti spravující nabízené pohledávky. Informace k podávání nabídek na odkup pohledávek k dispozici u LICITA s.r.o., tel. 602 109 143, e-mail: licita@licita.cz. Podrobné informace k VŘ na www.licita.cz.

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 31.01.2018, ve 14:00 hod.

Možnosti prohlídky

Prohlídky dostupných dokladů a dokumentů prokazujících vznik a výši předmětných pohledávek, jakož i případných dalších listin souvisejících s předmětnými pohledávkami, je možný v sídle prodávající společnosti CREDIT INKASO, s.r.o., na adrese Pod Všemi svatými 422/20, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, v termínech dohodnutých prostřednictvím vyhlašovatele Licita s.r.o.

Napište nám, ptejte se

Copyright © 2018 LICITA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.